close
چت روم
learning HTML

read more

وب سرور

قدم اول شما یک وب سرور شخصی

  • اگر شما می خواهید دیگران صفحات شما را ببینند باید آنها را publish کنید
  • برای publish کردن کارتان شما باید فایل هایتان را در یک وب سرور کپی کنید
  • رایانه خودتان اگر به یک شبکه متصل است می تواند بعنوان یک وب سرور عمل کند
  • اگر شما win98 را اجرا می کنید می توانید از PWS استفاده کنید
  • PWS در پوشه PWS در CD ویندوز است

.وب سرور